CONTROL DE PLAGUES BARCELONA

25 anys dedicats al control de plagues d´aus urbanes, insectes, rates i altres rosegadors, així com tractaments de la fusta i desinfecció, utilitzant noves tecnologies i productes innovadores del mercat. Sempre a favor d´un respecte i protecció del medi ambient.

desratizacion

Desratizació

Rates i rosegadors

Eliminació de plagues de rates i mesures preventives.

desinsectacion

Desinsectació

Paneroles, xinxes...

Tractaments contra problemes d´insectes. Mètodes garantitzats.

aves

Control d´aus

Coloms, merles...

Control de poblacions d´aus perjudicials per la salut.

desinfeccion

Desinfecció

Virus i bacteries

Processos per matar i inactivar agents patògens.